tirsdag 5. februar 2013

Kald Krig Opplevelser: Hva skjer videre med prosjektet i 2013?

Kald Krig Opplevelser: Hva skjer videre med prosjektet i 2013?: Isfronten – Kald Krig Opplevelser er Norsk Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseets store samarbeidsprosjekt om den kalde krigen og dens betyd...

onsdag 19. desember 2012

Ny merknad i statsbudsjettet 2013?

Stortingets Familie- og Kulturkomité har vedtatt følgende merknad til statsbudsjettet 2013:

”Norsk Luftfartsmuseum

Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø for å etablere en utstilling om den kalde krigen. Prosjektet «Isfronten» har både militære og sivile dimensjoner; komiteen legger derfor til grunn at dokumentasjon og formidling av dette viktige temaet fra vår nære fortid blir utviklet i et nært samarbeid mellom de samlokaliserte museene, det sivile Norsk Luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftfartsmuseet, som er en avdeling av Forsvarets museer (under Forsvarsdepartementet). Komiteen er kjent med at det er skissert to alternativer for permanent lokalisering av «Isfronten» – et nybygg i umiddelbar nærhet av det allerede eksisterende museumsbygget eller bruk av Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon. Komiteen legger til grunn at begge alternativene vurderes i det videre arbeidet for derigjennom å få en best mulig analyse og sammenlikning av museumsfaglige og kostnadsmessige aspekter ved disse planene."

onsdag 12. desember 2012

Isfronten nytt på NRK!

Obs! I morgen tidlig på NRK Nordland kommer et radioinnslag om Isfronten! Hva er situasjonen nå og hva skjer videre med prosjektet?

Så følg med en gang mellom kl. 7 og 9 regner vi med.


- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag 15. november 2012

Utprøvinger - nye metoder - gode resultater!

Etter hvert i prosessen med innsamling av historier, kom vi til at det å lage små fortellinger for å publisere på Digitalt Fortalt ble alt for tidkrevende i denne delen av prosjektet. Vi har mange interessante navn på blokka som det haster med å få intervjuet, men med bare én mann i 50 % stilling til denne oppgaven i år. Vi har dermed satset mer på å forbedre den digitale og tekniske kvaliteten, prøver ut ulike formidlingskanaler og vil intervjue flere på kortere tid

Men vi samler IKKE hovedsaklig for arkivet og ønsker å formidle materialet til publikum underveis  - og ikke minst i den kommende kald krig-utstillingen. Derfor kommer vi med små smakebiter her under de ulike fanene. Så følg med videre!
 

Guttorm Fjeldstad demonterer en F-5 utenfor Norsk Luftfartsmuseum. Foto: KAW, NL

Under fanen "Intervju & film" finner du er et eksempel på et klipp fra et nyere intervju. Her deler Guttorm Fjeldstad en uhyggelig opplevelse fra sin barndom.


onsdag 14. november 2012

Gikk du glipp av Knut Landes foredrag?

Knut Landes PowerPoint er nå lagt ut på Slideshare og kan sees her:


Foredrag om luftrekognosering under den kalde krigen og senere. from Isfronten


Gjennom arbeidet med Isfronten-prosjektet og innsamlingen av historier fra tidsvitner, prøver vi ut ulike medier og formidlingkanaler. Noen av disse er Vimeo for film og Soundcloud for lydopptak. Kom gjerne med tilbakemelding på om du synes noen av disse og hvilke fungerer bra til å formidle foredrag og historier gjennom.


Her har Per Arvid Tellemann klippet sammen et sammendrag av første del med bilder og lydopptak fra foredraget:


Luftrekognosering under den kalde krigen og senere. from Isfronten-Kald krig opplevelser on Vimeo.Siste del av foredraget om luftrekognosering i nyere tid, finner du her som lydfil. Lyden er tatt opp på Ipad i auditoriet uten ekstra mikrofon, så det forekommer en del bakgrunnsstøy. 


Vi har også et lydopptak av resten av foredraget der Knut Lande forteller en del morsomme personlige opplevelser og historier han hørte om i tiden 717 skvadronen. Hvis noen er interessert i den delen av foredraget, er det bare å ta kontakt med undertegnede. :-)


torsdag 1. november 2012

fredag 5. oktober 2012

Premierefest!

 

Les mer og hør fortellingene for første gang under fanen intervju & lyd

 


F.v.: Kjell Nitter, John Skogøy, Svenn Larsen, Erling Kjærnes (direktør ved NL), Arne Quam, Erik Tømte, Wiliam Norhaug, Per-Arvid Tellemann (Ansvarlig for innsamlingsprosjektet ved NL) og Roald Danielsen. Foto:KAW, NL